TopMeister Whitestain Cleaner - 5l - odstraňovač bílých výkvětů   (TMN-0046)

TopMeister WHITESTAIN CLEANER 5l - k odstranění bílých výkvětů a skvrn
Výrobek k odstraňování bílých výkvětů a usazenin. Připraveno k použití na materiály jako: slínky, přírodní kámen, dlažební kameny, cihly a beton. Produkt odstraňuje bílé skvrny bez poškození povrchu. Rychle a levně odstraníte všechny nečistoty i bílé výkvěty. Lze použít na mnoho druhů materiálů.
Vysoce efektivní při používání na:
·     Povrchy z porézního materiálu
·     Fasády
·     Stěny, kamenné a betonové ploty
·     Nepoškozuje povrch
Dostupné v balení:

 • 1l láhev
 • 5l kanystr
 • Prodejní cena s DPH / ks
  690,00 Kč
  K odstranění bílých výkvětů a skvrn

  Popis: výrobek k odstraňování bílých výkvětů a usazenin. Připraveno k použití na materiály jako: slínky, přírodní kámen, dlažební kameny, cihly a beton. Produkt odstraňuje bílé skvrny bez poškození povrchu. Rychle a levně odstraníte všechny nečistoty i bílé výkvěty. Lze použít na mnoho druhů materiálů.

  Vysoce efektivní při používání na:
  ·     Povrchy z porézního materiálu
  ·     Fasády
  ·     Stěny, kamenné a betonové ploty
  ·     Nepoškozuje povrch

  Použití produktu:
  Produkt je připraven k použití. Neřeďte. Nepoužívejte při vysokých teplotách. Neaplikujte na poškozené povrchy. Naneste produkt na špinavý povrch a vydrhněte pro požadovaný efekt. Po dokončení opláchněte čistou vodou.


  Před aplikací doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše povrchu.

  Upozornění!
  Každý povrch má svou vlastní chemickou odolnost. Dávejte pozor, abyste nepoškodili jeho povrch. Nejbezpečnějším způsobem čištění je provedení „čisticí zkoušky na malé, méně viditelné části povrchu, aby bylo možné rozpoznat účinek. Chraňte pozinkované a lakované prvky fólií.

  Skladování: Zajistěte základní pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví. Uschovejte produkt pevně uzavřený a chráněný proti přístupu děti a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím se doporučuje přečíst si technický list přípravku. Skladujte v teplotním rozsahu 5-30° C.

  Bezpečnostní opatření:
  H319 Způsobuje vážné podráždění oči
  H315 Způsobuje podráždění kůže
  P102 Chraňte před dětmi
  P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omyjte velkým množstvím
  množství vody
  P305 + P351 + P338 Při vniknutí do oči: opatrně oplachujte vodou po dobu několika minut. Odstraňte kontaktní čočky, pokud jsou a lze je snadno odstranit.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č.zboží:
  TMN-0046