DRAGON FIX STRONG Montage adhesive 280 ml univerzální montážní lepidlo   (DKMF280_INT1C)

Bílé. Připravené k použití, pastovité lepidlo pro dokončovací stavební práce s vynikající počáteční přilnavostí k typickým podkladům. Neobsahuje organická rozpouštědla.

Perfektní pro lepení prvků ze dřeva, kovu, keramiky, skla, materiálů podobných dřevu, korku, PVC, polystyrenu, polyuretanu a dalších. Lze jej použít k lepení dekorativních prvků, tj. dekorativních stropních a soklových lišt, zástěn radiátorů, dekorativních dlaždic, plafondů, podlahových a stěnových krytin, podlahových a stěnových panelů, laminátů atd., jakož i k lepení izolací z minerální vlny a skleněné vlny. Může být použit k lepení na všechny běžné podklady používané ve stavebnictví. Pro vnitřní i venkovní použití.
Prodejní cena s DPH / ks
79,00 Kč
Návod k použití: Lepené povrchy opatrně očistěte od prachu a odmaštěte. Vyrovnejte povrch. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 ° C do + 30 ° C.
3. Odřízněte hrot a nasaďte dávkovací trysku.
4. Naneste lepidlo bodově nebo pruhy na podklad nebo lepený prvek. Dále aplikujte kapku na rohy a konce lepených předmětů.
5. Spojte lepené prvky dohromady a přitlačte je asi na 30 sekund. Odstraňte přebytečné lepidlo. Lepené prvky lze posouvat bez odtržení po dobu asi 10 minut po nanesení lepidla.
6. Pokud jsou upevněné prvky obzvláště těžké, měly by být fixováný dokud nejsou zcela vytvrzeny.
7. Spoj získá plnou pevnost přibližně po 24 hodinách.
8. Po dokončení práce obal těsně uzavřete.
9. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou. Zaschlé lepidlo lze odstranit pouze mechanicky.

EUH208 - Obsahuje směs 5-chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 247-500-7] a 2-methyl-2H-isothiazol-3-onu [ES č. 220-239-6] ( 3: 1). Může vyvolat alergickou reakci.
EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Přepravujte a skladujte v těsně uzavřeném originálním obalu při teplotách od + 5 °C do + 30 °C. Drž se dál od dětí. Během prací a po jejich dokončení by měla být místnost větrána, dokud nezmizí charakteristický zápach. Zmrazené lepidlo trvale ztrácí své vlastnosti. Nelepí se na PP, PE, PTFE. Před nanesením zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Alespoň jeden z lepených povrchů musí být porézní a savý.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
DKMF280_INT1C