TopMeister Stein Extra - impregnace žula 5l   (TMN-0008)

TopMeister Stein Extra - impregnace žula 5l  (TMN-0008)
 • TopMeister Stein Extra - impregnace žula 5l  (TMN-0008)
 • TopMeister Stein Extra - impregnace žula 5l  (TMN-0008)
Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

 • dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • vytváří na povrchu lotosový efekt

 • TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
 • lávev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Prodejní cena s DPH / ks
  1 480,00 Kč
  Přípravek TopMeister Stein Extra je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci žuly. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěná žula je účinně chráněna proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

  Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

  TMN-0001-004

  Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Výsledky testů naleznete v sekci Přílohy. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

 • POUŽITÍ VÝROBKU:
 • fasádní desky
 • terasové dlaždice
 • prvky oplocení
 • architektonické detaily
 • žulová dlažba

 • VYDATNOST:
  Vydatnost je do 10-15 m2 na 1 litr přípravku

  ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
  36 - 48 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

  NÁVOD K POUŽITÍ:
  Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky jiného složení.

  Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.

  SLOŽENÍ:
  sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

  Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  TMN-0008
  TopMeister Stein Extra - impregnace žula 1l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

 dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky
 usnadňuje čištění povrchu
 chrání proti růstu mechu
 vytváří na povrchu lotosový efekt

TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
lávev 1 l
kanystr 5 l
  TMN-0007
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly dlouhodobě chrání před nečistotami na 4 roky usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu vytváří na povrchu lotosový efekt TopMeister Stein Extra je dostupný v balení: lávev 1 l kanystr 5 l
  Skladem 373,00 Kč s DPH/ks
  TopMeister Stein - impregnace žula 1l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

účinně chrání před nečistotami
usnadňuje čištění povrchu
chrání proti růstu mechu
na povrchu vytvoří lotosový efekt

TopMeister Stein je dostupný v balení:
láhev 1 l
kanystr 5 l
  TMN-0017
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly účinně chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytvoří lotosový efekt TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Skladem 330,00 Kč s DPH/ks
  TopMeister Stein - impregnace žula 5l - Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly

účinně chrání před nečistotami
usnadňuje čištění povrchu
chrání proti růstu mechu
na povrchu vytvoří lotosový efekt

TopMeister Stein je dostupný v balení:
láhev 1 l
kanystr 5 l
  TMN-0018
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci žuly účinně chrání před nečistotami usnadňuje čištění povrchu chrání proti růstu mechu na povrchu vytvoří lotosový efekt TopMeister Stein je dostupný v balení: láhev 1 l kanystr 5 l
  Skladem 1 309,90 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166