GUAa School GUASAN bezchlor.desinfekční spray 0,5l   (CGU-0021)

GUAa School GUASAN bezchlor.desinfekční spray 0,5l  (CGU-0021)
e
Tekutý dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, předmětů a nástrojů ve školách, školkách, družinách, školních jídelnách a ve všech veřejných prostorách, kde je zvýšené riziko množení bakterií a virů. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem.
Zľava
15 %
Predajná cena s DPH / ks
84,00 CZK

Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače, neředí se. Lze dezinfikovat veškeré vybavení ve třídách (lavice, stoly, kliky, hračky, znečištěné ložní prádlo či oblečení, matrace, sedačky, toaletní prkénka, umyvadla, odpadkové koše). Ideální je jeho využití i ve školních kuchyních a jídelnách (odstraňuje zápach a dezinfikuje ledničky, myčky, pracovní desky).

Účinky:
Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní - včetně TBC (15-30 min), virucidní (15-30 min) a protikvasinkové (60 min).

Možnosti
Je nehořlavý, nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

Bezpečnost a první pomoc

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Je na sklade:
Na sklade
Č. tovaru:
CGU-0021
Akcia od 8.10.2020 do 8.10.2021 
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166