GUAa HOME GUASAN SPRAY bezchlór. dezinfekč. spray 0,5l   (CGU-0028)

GUAa HOME GUASAN SPRAY bezchlór. dezinfekč. spray 0,5l  (CGU-0028)
e
Tekutý dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro rychlou dezinfekci ploch, předmětů, povrchů a těžko přístupných míst postřikem. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály (sklo, dřevo, kovy, plast, papír, textilie, gumu).
Zľava
16 %
Predajná cena s DPH / ks
75,00 CZK


Použití:

Prostředek je určen k přímému použití a snadné aplikaci pomocí rozprašovače, neředí se. Nastříkejte na čištěnou plochu a nechte působit. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.

Účinky:

Eliminuje široké spektrum mikroorganismů a má tyto účinky: baktericidní - včetně TBC (15-30 min), virucidní (15-30 min) a protikvasinkové (60 min).

Vlastnosti:

Je nehořlavý, nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly.

Obsah: 0,5 l

Datum expirace: 36 měsíců od data výroby.

Bezpečnostní opatření

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list. EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: parfémy; desinfekční prostředky

Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
Je na sklade:
Na sklade
Č. tovaru:
CGU-0028
Akcia od 8.10.2020 do 8.10.2021 
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166