TopMeister Holz - přípravek k hydrofobizaci dřeva s nanostříbrem 5l   (TMN-0022)

Přípravek TopMeister Holz k hydrofobizaci dřeva - vodní nátěrová hmota na bázi nanotechnologie je připravena k použití. Jednotlivé složky nanovrstvy jsou rozmělněny až do velikosti nanometrů, což vede k vynikajícímu průniku impregnovaného povrchu dřeva. Dřevo je velmi dobře absorbuje a proniká do hloubky díky pomalému schnutí.
Predajná cena s DPH / ks
1 960,00 CZK
TopMeister Holz - impregnační prostředek založený na nanotechnologii, obsahuje částice nanostříbra, které účinně chrání dřevo před mikrobiální korozi až několik let od aplikace. Impregnace nezpůsobuje změnu barvy dřeva a neucpává póry dřeva, takže schopnost dýchání dřeva zůstává nezměněna. Výrobek je určen k impregnaci všech druhů nelakovaného dřeva. Zaručuje trvalou ochranu použitého dřeva, čímž prodlužuje jeho životnost a vzhled. TopMeister Holz je určen zákazníkům, kteří na jedné straně chtějí, aby si dřevo udržovalo svůj přirozený vzhled (bez lesku laku) a zároveň vyžadují, aby bylo odolné proti nasakování vody a jiných nečistot. TopMeister Holz způsobuje, že povrch naimpregnovaný přípravkem ztrací schopnost absorbovat vodu a je překážkou, která významně brání usazování všech nečistot, bláta a špíny. Dřevo lze před impregnací natřít mořidlem.

OBLAST POUŽITÍ: Nelakované dřevo, např. zahradní nábytek, dřevěné domy (roubenky) - vnější a vnitřní použití, dřevěné obložení, sauny, dřevěné obklady kolem bazénů, dřevěné sochy, zahradní ploty, květináče a mnoho dalších.

VÝHODY:

 • Chrání dřevěné povrchy před nečistotami, vodou a UV zářením.
 • I mnohokrát opakovaná impregnace nemění přirozený vzhled ošetřeného dřeva a povrch dřeva je příjemný na omak.
 • Zabraňuje fyzikální, chemické a biologické erozi dřeva.
 • Nečistoty, usazeniny, prach a bláto (včetně mastnoty a oleje) lze snadno odstranit čistou vodou (nejlépe pod tlakem).
 • Zabraňuje růstu mechů, řas a plísní.
 • Neobsahuje silikony, vosky a oleje (které omezují "dýchání" použitých materiálů a mění jejich vzhled a pocit dotyku).
 • Dlouhodobá ochrana povrchu proti vodě a nečistotám.

 • ZPŮSOBY APLIKACE:
 • stříkací pistoli HVLP,
 • štětcem,
 • válečkem,
 • ručním postřikovačem

 • Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  VYDATNOST:
  50-100 ml/m2

  TRVANLIVOST:
  1 do 3 let (v závislosti od stupně opotřebovávání).

  Výrazy označující druh ohrožení:
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí

  Bezpečnostní opatření:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
  P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody
  P305+P351+P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno, pokračujte ve vyplachování
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  TMN-0022