Benzoan sodný, silážní prostředek ke kvašení 25 kg   (BS-0006)

Benzoan sodný, silážní prostředek ke kvašení 25 kg  (BS-0006)
Benzoan sodný, silážní prostředek ke kvašení, konzervační prostředek pro krmiva zvláště vhodný pro silážování trávy nebo kukuřice. Má antibakteriální a fungicidní vlastnosti. Používat v množství 1 až 2 kg na 10 tun siláže. Výrobek rozpusťte v 1-2 vědrech studené vody a rovnoměrně aplikujte na povrchu siláže. Konzervuje zelený materiál během silážování, zastavuje druhotnou fermentaci, zabraňuje násobení nežádoucích hub.Benzoan sodný je dostupný v balení:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
Prodejní cena s DPH / ks
1 454,00 Kč
V zemědělství se používá jako doplněk do krmiv s protiplísňovými a fungicidními vlastnostmi, spolupracuje s bakteriemi mléčného kvašení přidanými během silážování. Používá se při silážování kukuřice, omezuje alkoholové kvašení.

Benzoan sodný E211, konzervační látka, sodná sůl kyselina benzoové, organická sloučenina. Ve své přirozené formě se vyskytuje v borůvkách, brusinkách, houbách, skořici, hřebíčku, a v minimálním množství také v některých mléčných výrobcích, rybích konzervách. Používá se při zpracování ovoce a zeleniny, výrobě sladkých sycených i nesycených nápojů, džusů, margarínů, majonéz, sýrů, nakládané zeleniny, různých druhů omáček. Benzoan sodný jako konzervační látka je velmi dobře vstřebáván trávicím systémem. Používá se také jako přísada do plastů. Rozpouští se dobře ve vodě.

Chemický název: benzoan sodný E211
Č. CAS: 532-32-1
Forma: pevná, granulát
Potravinářský min. 99,5 %
pH r-ru cca 8,0
Jednotkové balení: pytel o hmotnosti 25 kg, na paletě je 40 pytlů.

Bezpečnostní opatření
STANDARDNÍ VĚTY O NEBEZPEČNOSTI:

H319 - způsobuje vážné podráždění očí.

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ:
P280 - používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový ští.
P305 + P351 + P338 - při zasažení očí: několik minut opatrně vyplachujte vodou; vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
P264a - po manipulaci důkladně omyjte ruce
P337 + P313 - přetrvává-li podráždění očí: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření
Je skladem:
expedice 2 - 5 dnů
Č.zboží:
BS-0006
Prodejce:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166