Antifer pachový ohradník na kuny 10 ml s aplikátorem na magnet   (AN-00007)

Antifer - plastový aplikátor s magnety ochrání vaše vozidlo i pozemek, půdu, sklep a nebo slepice před nebezpečnou kunou a není škodlivý pro domácí mazlíčky. Produkt je charakteristický svým jedinečným složením několika pachů, díky kterému lze předejít nežádoucímu poškození kabeláže a textilních prvků v automobilech, které způsobují hlodavci a kuny.
Přípravek je netoxický.
Predajná cena s DPH / ks
320,00 CZK
Návod k použití: Přípravek nakapejte na vloženou absorpční houbičku (postačí pár kapek). Plastový aplikátor umístěte pouze na kovovou část podvozku. Neaplikujte na motor ani do vnitřní části vozu!
Přípravek je účinný přibližně po dobu 4 týdnů v závislosti na počasí.

Obsah:
kulatý plastový držák s magnety o průměru 55 mm
absorpční houbička
roztok Antifer proti kunám 10 ml
Výrobek obsahuje magnety se silným magnetickým polem, které by mohlo poškodit citlivou elektroniku či datové nosiče v jejich blízkosti!

Účinné látky: 2% směs nízkých mastných kyselin

Bezpečnostní opatření
Během aplikace přípravku používejte ochranný oděv a ochranné rukavice. Při potřísnění kůže či zasažení očí důkladně opláchněte vodou. Při požití vyhledejte ihned lékaře!
Přípravek nesmí být použit jinak, než je uvedeno v návodu. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv.

Výrazy označující druh ohrožení:
H319 Působí dráždivě na oči.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
P264 Po použití si důkladně umyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ochranu obličeje.
P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
P337 + P313 V případě přetrvávání podráždění očí: Konzultujte/svěřte se do péče lékaře.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
AN-00007
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166