Nanoprotech Home Antikorozní, povolovací a mazací sprej 75 ml   (NPT-010)

Nanoprotech Home Antikorozní, povolovací a mazací sprej 75 ml  (NPT-010)
 • Nanoprotech Home Antikorozní, povolovací a mazací sprej 75 ml  (NPT-010)
S Nanoprotech Home odstraníte korozi, uvolníte zatuhlé mechanismy a až na 1 rok zabráníte reznutí nástrojů. Stačí jediný stisk spreje.

Sprej NANOPROTECH Home chrání dílenské i zahradní nářadí před reznutím a pomáhá je znovu rozpohybovat. Aplikací roztoku s nanočásticemi se uvolní zatuhlé součástky, prodlouží se životnost strojů a výrazně se sníží náklady na opravy.
Prodejní cena s DPH / ks
229,10 Kč
Jedná se o mazací a antikorozní sprej, vytváří dlouhodobou ochranu, čistí hloubkově a není agresivní vůči žádným okolním materiálům (plast, guma, dřevo..). K použití na zámky, panty, těsnicí gumy oken, veškeré zatuhlé či skřípající mechanické části, promazání stavebního i zahradnického nářadí a strojů, vnitřek sekačky proti uchycování travin apod.

Aplikace:

 • úplně první aplikace spreje Nanoprotech Home - aplikovat na jakoukoliv mechanickou část, předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat.
 • při veškerém dalším opakování - olej stačí nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic. Po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřít, je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty

 • Nanočástice ve spreji promažou a ochrání:
 • zahradní techniku
 • sekačky a pily
 • zámky dveří a oken
 • instalatérské rozvody
 • panty a kloubové spoje
 • čepy, šrouby a matice
 • gumová těsnění

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
  Obal: Sprej pod tlakem
  Pojistka: Ne
  Technické vlastnosti: zachování antikorozních a mazacích vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
  Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, patentovaná přísada NANOPROTECH.

  NANOPROTECH Home používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorách. Před použitím sprej důkladně protřepejte.
  Roztok na určený povrch nanášejte souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 20 cm, nebo přímo na určené místo.
  Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  NPT-010
  Nanoprotech Auto Moto ELECTRIC Elektroizolační a čisticí sprej 75 ml - S Nanoprotech Auto Moto Electric ochráníte elektroniku vozu před působením vlhkosti až na 12 měsíců. Stačí pouhé jediné stisknutí spreje.

NANOPROTECH Auto Moto Electric chrání elektroniku a elektrické součástky v autě či na motorce před působením deště, vlhkosti a terénních nečistot až po dobu 1 roku. Aplikací roztoku se prodlouží životnost vozu a ušetří se tím časté a drahé návštěvy servisu.
  NPT-001
  S Nanoprotech Auto Moto Electric ochráníte elektroniku vozu před působením vlhkosti až na 12 měsíců. Stačí pouhé jediné stisknutí spreje. NANOPROTECH Auto Moto Electric chrání elektroniku a elektrické součástky v autě či na motorce před působením deště, vlhkosti a terénních nečistot až po dobu 1 roku. Aplikací roztoku se prodlouží životnost vozu a ušetří se tím časté a drahé návštěvy servisu.
  Skladem 258,90 Kč s DPH/ks
  Nanoprotech Electric Elektroizolační a čisticí sprej 75 ml - S Nanoprotech Electric zachráníte utopené přístroje, zabráníte jejich zkratu a až na 12 měsíců je ochráníte před oxidací. Stačí jediný stisk tlačítka.

Sprej ochrání elektrické spotřebiče a stroje před působením kyselého deště, agresivních chemických roztoků i vysoké vzdušné vlhkosti - až po dobu 1 roku. Nanesením média s nanočásticemi elektroniku zakonzervujete, prodloužíte její životnost a výrazně se sníží náklady na opravu.
  NPT-006
  S Nanoprotech Electric zachráníte utopené přístroje, zabráníte jejich zkratu a až na 12 měsíců je ochráníte před oxidací. Stačí jediný stisk tlačítka. Sprej ochrání elektrické spotřebiče a stroje před působením kyselého deště, agresivních chemických roztoků i vysoké vzdušné vlhkosti - až po dobu 1 roku. Nanesením média s nanočásticemi elektroniku zakonzervujete, prodloužíte její životnost a výrazně se sníží náklady na opravu.
  Skladem 249,00 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166