Nanoprotech Bicycle Antikorozní a mazací sprej 150 ml   (NPT-013)

Nanoprotech Bicycle Antikorozní a mazací sprej 150 ml  (NPT-013)
 • Nanoprotech Bicycle Antikorozní a mazací sprej 150 ml  (NPT-013)
 • Nanoprotech Bicycle Antikorozní a mazací sprej 150 ml  (NPT-013)
 • Nanoprotech Bicycle Antikorozní a mazací sprej 150 ml  (NPT-013)
Sprej NANOPROTECH Bicycle chrání jednotlivé části kola před reznutím a brání drhnutí. Aplikací roztoku s nanočásticemi uvolníte zatuhlé součástky, prodloužíte životnost bicyklu a výrazně snížíte své náklady na údržbu.
Prodejní cena s DPH / ks
296,00 Kč
Jedná se o mazací a antikorozní sprej, vytváří dlouhodobou ochranu, není agresivní vůči žádným okolním materiálům (plast, guma, dřevo). Největší účinek při prvním použití je vždy vidět na řetězu, který vydrží stovky km bez lepení nečistot (černá brusná pasta) a snížením tření se prodlouží jeho životnost. Dále k použití na veškeré mechanické části (převody, brzdový systém, středy šlapek, bowdeny, tlumiče, rám kola).

Aplikace:

 • úplně první aplikace spreje Nanoprotech Home - aplikovat na jakoukoliv mechanickou část, předem očištěnou od nečistot (v případě řetězu i od předchozího maziva), po aplikaci nechat olej působit 24 hodin, aby vrstva nanočástic mohla vykrystalizovat a začít fungovat.
 • při veškerém dalším opakování - olej stačí nechat působit 30 minut, pouze se doplňuje vrstva nanočástic. po jakékoliv aplikaci vždy veškerý přebytečný olej setřít, je pouze nosným médiem pro nanočástice, bez otření bude lepit nečistoty

 • Nanočástice ve spreji ochrání a promažou:
 • řetězy,
 • rozety a převody,
 • bovdeny a lanka,
 • rám kola,
 • šrouby a matice,
 • čepy a pouzdra
 • gumová těsnění

 • Spotřeba: cca 50 ml na 1 m2
  Obal: Sprej pod tlakem
  Pojistka: Ne
  Technické vlastnosti: zachování antikorozních a mazacích vlastností až po dobu 1 roku, odolnost vůči teplotám od -80 °C do +160 °C
  Složení: směs minerálních olejů, propan-butan, dezodorizovaný parafín, směs cyklických uhlovodíků, antikorozní přísady, antioxidanty, patentovaná přísada NANOPROTECH

  NANOPROTECH Bicycle používejte jen s ochrannými rukavicemi a v dobře větraných prostorech. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

  Roztok nanášejte na určený povrch souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 20 cm, nebo přímo na ošetřené místo.
  Po nanesení vyčkejte 15 minut a přebytečný roztok setřete.

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C.
  P501 Odstraňte obsah/obal jako nebezpečný odpad
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  NPT-013
  Nanoprotech Home Antikorozní, povolovací a mazací sprej 75 ml - S Nanoprotech Home odstraníte korozi, uvolníte zatuhlé mechanismy a až na 1 rok zabráníte reznutí nástrojů. Stačí jediný stisk spreje.

Sprej NANOPROTECH Home chrání dílenské i zahradní nářadí před reznutím a pomáhá je znovu rozpohybovat. Aplikací roztoku s nanočásticemi se uvolní zatuhlé součástky, prodlouží se životnost strojů a výrazně se sníží náklady na opravy.
  NPT-010
  S Nanoprotech Home odstraníte korozi, uvolníte zatuhlé mechanismy a až na 1 rok zabráníte reznutí nástrojů. Stačí jediný stisk spreje. Sprej NANOPROTECH Home chrání dílenské i zahradní nářadí před reznutím a pomáhá je znovu rozpohybovat. Aplikací roztoku s nanočásticemi se uvolní zatuhlé součástky, prodlouží se životnost strojů a výrazně se sníží náklady na opravy.
  Skladem 229,10 Kč s DPH/ks
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166