IMPREGNACE WAX na kožené oděvy 200 ml krém (2v1) + aplikační houbička   (NPT-020)

Sprej INPRODUCTS na 3 měsíce zvláční a vyživí oblečení a doplňky z pravé kůže a ochrání je před popraskáním a znečištěním. Stačí jediný stisk spreje.
Predajná cena s DPH / ks
349,00 CZK
INPRODUCTS pro oblečení z lícové kůže kombinuje v jednom výrobku sílu impregnace a vosku. Tenký film křemíkových nanočástic ochrání vaši bundu, rukavice nebo kabelku před ušpiněním a provlhnutím, vosková složka kůži zvláčňuje a vyživuje. S přípravkem INPRODUCTS bude vaše oblečení vypadat skvěle - a ještě vám vydrží mnoho let.

Proč použít impregnaci na kožené oděvy?

 • Zvláční kůži a zabrání jejímu popraskání
 • Zamezí ulpívání nečistot
 • Zachová prodyšnost materiálu
 • Obnovuje vzhled a chrání proti UV záření

 • S impregnací ochráníte všechny typy kožených oděvů
 • bundy, vesty a saka
 • kalhoty a motorkářské kombinézy
 • rukavice
 • kabelky, tašky a další doplňky

 • Přípravek INPRODUCTS nanášejte na vyčištěné, suché oblečení. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

  Roztok nanášejte souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 15 cm. Po aplikaci je nechte 5 minut a vetřete jej do oblečení příloženou houbičkou.
  Aplikaci (nanesení a vetření roztoku) po 15 minutách ještě jednou zopakujte.
  Po druhém nanesení vyčkejte 24 hodin - během během této doby se na kůži vytvoří ochranná křemíková vrstva. Během schnutí umístěte oděv mimo dosah slunečních paprsků, do větraných prostor o teplotě 10 až 35 °C. Schnutí nijak neurychlujte!

  Objem: 200 ml
  Spotřeba: 25 až 50 ml na 1 m2
  Obal: Mechanický sprej
  Pojistka: Ano
  Technické vlastnosti: Zachování ochrany proti vodě a nečistotám až na 3 měsíce (dle intenzity nošení oděvu), dlouhodobá výživa a zvláčnění materiálu.
  Složení: Směs modifikovaných, křemíkových nanočástic a vosku, funkcionalizovaný polymer, ethanol, kyselina octová.
  V balení: 200 ml roztoku INPRODUCTS, pěnová houbička s vrstvou z umělé jelenice

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujtevodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P321 Odborné ošetření (viz instrukce na tomto štítku).
  P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  Nádobku s roztokem skladujte při teplotách 3 až 30 °C a mimo přímé slunečních záření. Při poklesu teploty pod 3 °C a zamrznutí roztoku může dojít k jeho znehodnocení.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  NPT-020