GUAa Fitness GUASAN WET WIPES Bezchlór. vlhč. dezinfekční ubrousky 90ks   (CGU-0045)

GUAa Fitness GUASAN WET WIPES Bezchlór. vlhč. dezinfekční ubrousky 90ks  (CGU-0045)
Bezchlórové vlhčené dezinfekční ubrousky GUASAN WET WIPES je dezinfekční prostředek k okamžitému použití pro plošnou dezinfekci ploch, předmětů a povrchů. Je charakteristický silným a dlouhotrvajícím antibakteriálním, antivirovým a protiplísňovým účinkem bez negativních vlivů na jakékoli ošetřované materiály.

Výhody ubrousků:


 • Okamžité a snadné v použití
 • Vhodné na ošetření frekventovaných míst
 • Antibakteriální, antivirový a protiplísňový účinek
 • Prodejní cena s DPH / ks
  455,00 Kč

  Vhodný zejména pro fitness, wellness, spa, lázeňství, solária. Velmi vhodný na ošetření frekventovaných míst, jako jsou například židle, dveřní kliky, madla, cvičící a posilovací stroje, příslušenství v šatnách a na toaletách.
  Možnosti


  Použití:
  Povrch ošetřete vlhčeným ubrouskem. Ošetřením vznikne na povrchu polymerová vrstva, která zabezpečí dlouhodobou ochranu před mikroorganismy. Povrch bezprostředně po ošetření neomývejte.

  Vlastnosti:
  Je nehořlavý, nepoškozuje žádné materiály, je nekorozivní, neobsahuje chlór, alkohol, aldehydy ani fenoly, nemá vedlejší účinky.

  Účinky:
  Eliminuje široké spektrum mikroorganismů, má baktericidní (včetně TBC), virucidní, mykobaktericidní a algicidní účinky. Čas potřebný pro biocidní účinek je 60 minut nebo do zaschnutí.  Bezpečnost a první pomoc:

  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
  EUH210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
  EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

  Obsahuje: parfémy; dezinfekční prostředky.

  Účinná látka: Alkyl(C12-16) dimethylbenzylammoniumchlorid 0,025 g/100 g

  Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o výrobku.
  Je skladem:
  Skladem
  Č.zboží:
  CGU-0045
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166