Kyselina citronová 5 kg   (KOS-00001-K)

Kyselina citronová 5 kg  (KOS-00001-K)
d
c
Kyselina citronová 5 kg - běžně používaná v potravinách kódové označení E330 jako regulátor kyselosti a současně jako složka prodlužující trvanlivost výrobků.

Není to konzervační látka, ale snížením pH zvyšuje trvanlivost části vitamínů a živin. Kyselina citronová je organická sloučenina ze skupiny hydroxykarbolových kyselin, získávaná chemickou syntézou nebo citronovou fermentací očištěného cukru nebo škrobového hydrolyzátu s pomocí plísňových kultur. Zmínky o jejím rakovinotvorném působení nenacházejí žádné potvrzení.

Kyselina citronová je dostupná v balení:

 • 5 kg kbelík
 • 25 kg pytel
 • 300 kg polopaleta
 • 1000 kg paleta
 • Prodejní cena s DPH / ks
  359,00 Kč


  Kyselina citronová se využívá v potravinářském průmyslu jako přísada odpovídající za úroveň pH regulátor kyselosti a antioxidant.

  Vlastní kyselina citronová E300 oproti obecnému mínění není konzervační prostředek, ale přidání i jen nepatrného množství významně snižuje pH, a to způsobuje vytvoření prostředí přátelského např. pro vitamíny. Díky takovým podmínkám vitamíny a jiné důležité složky potravin vykazují delší trvanlivost. Úroveň používání ve výrobcích není žádným způsobem stanovena ani omezena. Používá se mimo jiné při výrobě čokoládových a kakaových výrobků, ovocných výrobků, nezpracovaných ryb, korýšů, měkkýšů a také při balení čerstvě mletého masa.

  V kosmetice se využívají její antioxidační vlastnosti pro boj s volnými radikály, což omezuje poškození buněk pokožky a zpomaluje proces jejich vytváření.

  Navíc kyselina citronová nachází využití při výrobě:


 • papíru
 • jiných chemikálií
 • saponátů a čistících prostředků
 • stavebních výrobků
 • polymerů a výrobků z plastických hmot
 • rafinaci ropy
 • barev a lakovaných nátěrů


 • Je to pevná látka
  CAS 5949-29-1
  Barva: bílá
  Hodnota pH: cca 1,8
  Hustota: 1,54 g/cm3 (20 °C)
  Násypná hmotnost: cca 800/m3
  Teplota samovznícení: 345 °C

  Bezpečnostní opatření

  Výrazy označující druh ohrožení:

  H319 Působí dráždivě na oči.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:

  Po použití si důkladně umyjte ruce.
  Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ ochranu očí/ ochranu obličeje.
  V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.
  Je skladem:
  expedice do 2 dnů
  Č.zboží:
  KOS-00001-K
  Prodejce:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefon
  558769166