Chlorid vápenatý, dihydrát, distripark 5 kg   (KC-00015-K)

Chlorid vápenatý (calcium chloride) 5 kg - Zabraňuje hromadění prachu na nezpevněných vozovkách, sportovních hřištích, tenisových kurtech a štěrkových drahách. Navíc je používán jako prostředek pro vysoušení plynů a kapalin v chemických syntézách.

Přípravek pro chemické odstraňování sněhu, odstraňování ledu ze silnic, chodníků a schodů v zimním období. Běžně zvaný jako ekologická zimní posypová sůl s ohledem na nízkou ekologickou zátěž ve srovnání s kuchyňskou solí používanou jako silniční sůl.

Chlorid vápenatý je dostupný v balení:


 • 5 kg
 • 25 kg
 • 300 kg
 • 1000 kg

 • Možnost osobního odběru v Horní Suché u Havířova.
  Predajná cena s DPH / ks
  195,00 CZK
  Chlorid vápenatý, bílá hmota bez zápachu v podobě granuli. Doporučován zejména jako silniční posypová sůl.

  Představuje skvělou alternativu pro kuchyňskou sůl - chlorid sodný - zejména proto, že funguje efektivně i při teplotách nižších než -30°C - cca až do minus 55 stupňů. S ohledem na vysokou emisi tepla při pohlcování vody, nejen váže vlhkost z rozpouštěného sněhu a ledu, ale aktivně ho rozpouští.

  Neničí podél silnic rostoucí trávníky a květinové záhony ani stálou zeleň. Při zavedení do půdy zvyšuje její pH, což v našich kyselých půdách zlepšuje jejich strukturu. Při použití jako silniční sůl nezpůsobuje erozi vozovky, neovlivňuje životní prostředí, nezpůsobuje korozi vozidel, neničí obuv, kovy, gumu, plechy, je neškodný pro lidi i zvířata.
  Možnosti

  Chlorid vápenatý v podobě 30% vodného roztoku se skvěle osvědčuje jako přípravek proti prachu na kamenitých a polních cestách. Množství a složení směsi je nutné vybírat experimentálně podle aktuálních podmínek a druhu podloží.

  Chlorid vápenatý je používaný v zemědělství jako listové hnojivo pro pěstování ovoce. Zejména doporučujeme ve formě 6-8% vodného roztoku na postřik ovocných stromů. Zajišťuje to vydatnost na úrovni 500 l pracovní kapaliny na hektar. Ovoce ošetřené vápníkem nepraská při dozrávání, je šťavnatější a trvanlivější při skladování.

  Chlorid vápenatý nachází využití také v podobě vodného roztoku - 0,7% na mladé rostliny a 1% pro dorůstající a zralé rostliny - při boji proti tipburnu (okrajová spála listů) u brukvovitých rostlin. Díky preventivnímu postřiku s vydatností 500-1000 l kapaliny na hektar je možné zcela eliminovat problém zasychání mladého listí a neestetické hnědé konečky a okraje listů. Pokročilý tipburn může vést k odumírání a rozkladu napadených tkání.

  Chlorid vápenatý jako vodný roztok je používán pro zatížení a plnění pneumatik stavebních a zemědělských strojů. Jeho roztoky jsou odolné proti zamrzání a na rozdíl od jiných prostředků, nezpůsobuje erozi a degradaci gumy a kaučukových materiálů, ze kterých se vyrábějí pneumatiky. Přečtěte si náš článek na blogu o zatížení a plnění pneumatik zemědělských a stavebních strojů.

  Bezpečnostní opatření

  Výrazy označující druh ohrožení:

  H319 Působí dráždivě na oči.

  Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:

  P264 Po použití si důkladně umyjte ruce.

  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

  P305 + P351+ P338 V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte.

  P337 + P313 V případě přetrvávání podráždění očí: Konzultujte nebo se svěřte do péče lékaře.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  KC-00015-K