Síran hořečnatý, hořká sůl, hnojivo distripark 25 kg   (CCH-0001)

Síran hořečnatý, hořká sůl, hnojivo distripark 25 kg  (CCH-0001)
Síran hořečnatý 25 kg krystalická hořká sůl (MgSO4), velmi dobře se rozpouští ve vodě. Využívá se k hnojení jehličnanů, koniferů a ostatních stromků a keřů. V nabídce i 5 kg balení.

Obsah živin:


 • 16 % MgO - ve vodě rozpustný oxid hořečnatý
 • 32 % SO3 - ve vodě rozpustná síra
 • Predajná cena s DPH / ks
  469,00 CZK
  Síran hořečnatý neboli hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Vhodné pro zeleninu, ovocné stromy a stromky, konifery, jehličnany, okrasné rostliny a vinné révy.

  Hořká sůl je účinné hořečnaté hnojivo určené pro okamžité doplnění hořčíku ve výživě rostlin během vegetace. Hořčík je důležitý prvek výživy, ovlivňující příjem a využití půdní zásoby fosforu, ovlivňuje vybarvení a vzhled okrasných jehličnanů a konifer. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jabloní a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů, neatraktivním vzhledem a poruchami růstu okrasných jehličnanů, konifer.


 • ovoce (do tvorby plodů) 2 až 3 krát v 2 % roztoku
 • vinná réva (po odkvětu) 1 až 2 krát v 3-5 %
 • konifery 1 až 2 krát v 2-3 %
 • zelenina - v období max. přírůstků 1 až 2 krát v 2-3 %
 • brambory (do květu) 1 až 2 krát v 2-3 %
 • luskoviny 1 až 2 krát v 5 %

 • (200 g, 300 g resp. 500 g hnojiva hořké soli rozpuštěním v 10 litrech vody poskytne 2%, 3% resp. 5% roztok)

  Aby rostliny netrpěly nedostatkem hořčíku, doporučujeme stejnoměrně rozhodit asi 50 g/m2 a lehce zapravit do půdy (tato dávka je dostačující pro malé stromky a keře). Pro větší zahradní stromy a rostliny, stejně tak jako pro jehličnany vyšší než 2 m, lze dávku zvýšit až na 200 g/m2. Pro zálivkové hnojení (ke kořenům) doporučujeme dávku 8 - 20 g na 1 litr vody. Pro listové hnojení (postřikem na list) doporučujeme dávku 5 - 15 g na 1 litr vody. Zálivku nebo postřik provádíme v ranních nebo večerních hodinách, kdy sluneční záření není tak silné. Při silných příznacích nedostatku hořčíku může být uvedené dávkování až zdvojnásobeno.


  Další informace

 • číslo CAS 10034-99-8
 • číslo ES 231-298-2
 • Chemický vzorec MgSO4·7H2O
 • Molární hmotnost 246,48 g/mol
 • Vzhled bílý krystalický prášek
 • Zápach: Bez zápachu
 • pH 6,5 (vodný roztok, 25°C)
 • Teplot tání/tuhnutí 25°C
 • Hustota 2,66 g/cm3
 • Rozpustnost ve vodě 360 g/l (20°C )
 • Je na sklade:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CCH-0001
  Síran měďnatý, modrá skalice, pentahydrát, technický 25 kg - Anorganická sůl kyseliny sírové a mědi, také nazývaná pentahydrát síranu měďnatého (II) - CuSO4x5H2O - nazývaná modrým vitriolem nebo jako skalice modrá. Krystalická vysoce hygroskopická látka s charakteristickou modrou barvou a jemnými krystaly. Velikosti krystalů připomíná krystaly cukru. Síran měďnatý je vysoce toxický pro vodní organismy. Pokud se dostane do životního prostředí tak není biologicky odbouratelný a přirozeně se neodstraní. Hromadí se v povrchových a podzemních vodách, což může způsobit kontaminaci vod.

 Síran měďnatý pentahydrát je dostupný v baleních:
25 kg pytel
300 kg polopaleta
1000 kg paleta
  KOS-00016
  Anorganická sůl kyseliny sírové a mědi, také nazývaná pentahydrát síranu měďnatého (II) - CuSO4x5H2O - nazývaná modrým vitriolem nebo jako skalice modrá. Krystalická vysoce hygroskopická látka s charakteristickou modrou barvou a jemnými krystaly. Velikosti krystalů připomíná krystaly cukru. Síran měďnatý je vysoce toxický pro vodní organismy. Pokud se dostane do životního prostředí tak není biologicky odbouratelný a přirozeně se neodstraní. Hromadí se v povrchových a podzemních vodách, což může způsobit kontaminaci vod. Síran měďnatý pentahydrát je dostupný v baleních: 25 kg pytel 300 kg polopaleta 1000 kg paleta
  Na sklade 3 117,00 CZK s DPH/ks

  Síran hořečnatý, hořká sůl, hnojivo distripark 5 kg - Síran hořečnatý 5 kg - krystalická hořká sůl (MgSO4), velmi dobře se rozpouští ve vodě. Využívá se k hnojení jehličnanů, koniferů a ostatních stromků a keřů. V nabídce i 25 kg balení.

Obsah živin:

  16 % MgO - ve vodě rozpustný oxid hořečnatý
  32 % SO3 - ve vodě rozpustná síra
  CCH-0001-K
  Síran hořečnatý 5 kg - krystalická hořká sůl (MgSO4), velmi dobře se rozpouští ve vodě. Využívá se k hnojení jehličnanů, koniferů a ostatních stromků a keřů. V nabídce i 25 kg balení. Obsah živin: 16 % MgO - ve vodě rozpustný oxid hořečnatý 32 % SO3 - ve vodě rozpustná síra
  Na sklade 166,00 CZK s DPH/ks

  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166