DRAGON All in one POWER FIX 20ml   (DKMFP020BE_BL_INT1)

Hotové pastovité lepidlo. Neobsahuje organická rozpouštědla. Bezbarvé, odolné proti vlhkosti.

Určeno pro lepení polystyrenu, keramiky, skla, dřeva, korku, kůže, papíru. Alespoň jeden z lepených povrchů by měl být porézní.
Predajná cena s DPH / ks
29,30 CZK
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem.
2. Odstraňte staré zbytky barvy.
3. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 °C do + 25 °C (teplota vzduchu, podkladu a lepených prvků).
4. Naneste lepidlo tečkami nebo rovnoběžnými pruhy na jeden z lepených povrchů a poté silně zatlačte.
5. Pokud jsou upevněné prvky obzvláště těžké, měly by být fixovány, dokud lepidlo není zcela vytvrzeno.
6. Po dokončení práce obal těsně uzavřete.
7. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou.
8. Zaschlé nečistoty mechanicky odstraňte.

EUH208: Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2h-isothiazol-3-onu (3: 1). Může vyvolat alergickou reakci
EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Přepravujte a skladujte při teplotě od + 5 °C do + 30 °C.
Chraňte před dětmi. Před použitím si přečtěte technický list. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Zmrazené lepidlo trvale ztrácí své vlastnosti. Nelepí se na PP, PE, PTFE. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Není určeno k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
DKMFP020BE_BL_INT1
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166