Dynasil Oil Absorber 1 l odstraňovač mastných skvrn   (CO-0012)

DYNASIL® OIL ABSORBER 1l je speciální produkt ve formě polotekuté pasty. Absorbuje a odstraňuje hluboké, intenzivní skvrny od různých druhů ropných látek, olejů, tuků a maziva. Úplně odstraňuje skvrny od vosku, stopy po pneumatikách, skvrny od asfaltu a barev. Po nanesení na skvrnu funguje OIL ABSORBER automaticky, rozpouští se nečistoty, které jsou absorbovány mikro absorbérem obsaženým ve výrobku. Poté, co je pasta suchá stačí ji odstranit z povrchu materiálu společně s absorbovanou nečistotou.
Dostupné balení:

 • 0,25l plechovka
 • 1l plechovka
 • Predajná cena s DPH / ks
  890,00 CZK
  APLIKACE
  OIL ABSORBER lze použít na všechny materiály odolné na rozpouštědla, jako je přírodní kámen, slínek, keramické dlaždice a všechny druhy betonové kostky, kamenné desky a podlahy. Nepoužívejte pastu na materiály opatřené ochranným nátěrem, natřené nebo barvené povrchy.
  NÁVOD K POUŽITÍ
  Naneste na suchý povrch. Nepoužívejte na vyhřáté a slunné povrchy. OIL ABSORBER by měl být aplikován přímo na skvrnu špachtlí nebo nalit a rovnoměrně rozprostřen po celém povrchu. Pro vysoce nasycené skvrny, s viditelnou vrstvou neabsorbované hustých látek, jako je mastnota, doporučujeme nejdříve nanést pastu kolem skvrny a poté dokončit čištění povrch uvnitř skvrny. Po aplikaci nechte pastu úplně zaschnout. Dokud není zaschnutá pasta odstraněna povrchy by měly být chráněny proti vodě. Doba schnutí závisí na teplotě a může se lišit 2 až 4 hodiny. Nedoporučuje se používat pastu při teplotách pod 10 ° C.
  POZOR!
  Pro správnou funkci musí být OIL ABSORBER aplikován v dostatečně silné vrstvě. Pro savé a vysoce porézní materiály, jako jsou dlažební kameny nebo pískovec, vrstva pokrývající skvrnu by měla mít tloušťku nejméně 3-4 mm. Pro tvrdé materiály s nízkou absorpcí, jako je žula, dlažba ze slínku, teraso atd., můžete nanést tenčí vrstvy přibližně 1-2 mm. Pasta by měla být aplikována tak, aby neprosvítal čištěný povrch. Správně aplikovaný OIL ABSORBER po zaschnutí vytvoří suchou krustu, která se obvykle sama oddělí od čištěného povrchu a lze jej snadno odstranit bez zanechání stop. Nanášení tenčích vrstev, než je doporučeno, zejména na materiály s vysokou pórovitost může zabránit vysušení pasty z povrchu a jejímu odstranění. Zbývající mikro absorbér bude vyžadovat další čištění.
  ODSTRANĚNÍ MOŽNÝCH ZBYTKŮ
  Na tvrdé, málo savé povrchy navlhčete veškeré zbytky vodou a sstřete houbou nebo hadříkem. U poréznějších materiálů dobře navlhčete vodou s přídavkem pěnícího čisticího prostředku a vydrhněte kartáčem. Opláchněte vše silným proudem vody nebo omyjte tlakovým čističem.
  PRÁCE S PRODUKTEM V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH
  Vzhledem k obsahu těkavých rozpouštědel a jejich hořlavosti při používání produktu uvnitř pokojů je nutná zvláštní opatrnost. Práce by měly provádět osoby s odpovídající znalostí pravidel bezpečnosti a práce s hořlavými produkty. Místnosti by měly být během prací a po nich větrány dokud zápach zcela nezmizí. Není povoleno používat bez vhodných ochranných pomůcek respiračních cest. Za bezpečnost během prací odpovídá zhotovitel. Prosím přečtěte si bezpečnostní list přípravku a všechny informace na štítku.
  VYDATNOST
  V závislosti na požadované vrstvě: 0,5 -2 [m2 / 1L]
  SKLADOVÁNÍ
  Skladujte v dobře uzavřených původních nádobách, na suchých a chladných místech. Doba použitelnosti - 24 měsíců.
  Poznámky: Na vnitřní straně obalu se může objevit rezavý hnědý povlak. Nemá to žádný vliv na
  účinnost pasty.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CO-0012