H2O FLOCK vločkovač 3l   (HO-700303)

Bezchlórový dezinfekční přípravek H2O FLOCK 1 l je účinný vločkovač a zjiskřovač vody, který pomůže vyčistit a pročistit vodu v bazénu. Jeho koncentrovaná formulace dokáže rychle a efektivně sdružit drobné nečistoty do větších celků, které lze snadno odfiltrovat nebo odsát bazénovým vysavačem. Navíc přidává vodě jiskru a odstraňuje vodní zákal, což z ní udělá krásně průzračnou.

H2O FLOCK neobsahuje chlor a pracuje na bázi aktivních polymerů, které nahrazují dezinfekční účinek chloru. Díky tomu je tento přípravek zcela zdravotně nezávadný a nezpůsobuje dráždění nosních a očních sliznic, což ocení zejména lidé s přecitlivělostí nebo alergiemi na chlor. Tento přípravek je také vhodný pro použití ve vodě, kde se koupají děti.
Predajná cena s DPH / ks
349,00 CZK
Přípravek je ideální pro každého, kdo hledá účinné řešení pro čištění a pročištění vody v bazénu, bez potřeby používání chloru. S jeho pomocí budete mít vždy krásně průzračnou a čistou vodu, která bude bezpečná pro celou rodinu.

Bezpečnost a první pomoc

EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Obsahuje: Polyaluminiumhydroxidchlorid 10 g/100 g, max. 2 % oxidu hlinitého

V příloze naleznete návod k použití.
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
HO-700303