TopMeister Stein - impregnace vápenec, travertin   (TMN-0015M)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytvoří lotosový efekt

TopMeister Stein je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
Predajná cena s DPH / ks
od  330,00 CZK
Přípravek TopMeister Stein je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci vápence a travertinu. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěný vápencový kámen je účinně chráněn proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

TMN-0001-004

Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

POUŽITÍ VÝROBKU:
 • fasádní desky
 • terasové dlaždice
 • prvky oplocení
 • architektonické detaily
 • a další výrobky z vápence nebo travertinu

VYDATNOST:
Vydatnost cca 10-15 m2 na 1 litr přípravku.

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
12 - 24 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky s jiným složením.

Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.SLOŽENÍ:
sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ: H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omýt velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Č. tovaru:
TMN-0015M
Č. tovaru
Názov tovaru
Stručný popis
Dostupnosť Mj Zľava Predajná cena s DPH
TMN-0015
TopMeister Stein - impregnace vápenec, travertin 1l
Na sklade ks 180,00 CZK
Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytvoří lotosový efekt

 • TopMeister Stein je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • TMN-0016
  TopMeister Stein - impregnace vápenec, travertin 5l
  Na sklade ks 690,00 CZK
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytvoří lotosový efekt

 • TopMeister Stein je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l