Síra granulovaná, distripark 25 kg   (KOS-00013)

Granulovaná síra 25 kg. Frakce síry je v průměru 4,5 mm. Síra jako chemická sloučenina má velmi důležitou funkci v životě rostlin a jejich správném vývoji a ochraně. Používá se k okyselení půdy. Jejím úkolem je pomáhat vstřebat dusík z půdy. Používá se mimo jiné i při pěstování jabloní, které ochrání před jabloňovým padlím.

Granulovaná síra je dostupná v baleních:

 • 5 kg
 • 25 kg
 • 300 kg
 • 1000 kg
 • Predajná cena s DPH / ks
  596,00 CZK
  Síra je prvek, který je v přírodě hojně rozšířen a jako složka aminokyselin s obsahem síry (methionin, cystein, cystin) plní velmi důležité funkce při vytváření kvalitních rostlinných bílkovin. Je složkou většiny fosfátových hnojiv.

  Granulovaná síra se rozpouští pozvolna a chvíli trvá, než se aplikace při okyselení půdy plně vstřebá. Při použití síry v malých dávkách na podzim, mohou být rostliny vysazeny na poli již na jaře. Při použití sírového granulátu v množství 2,5-3,5 kg/10 m2 by mělo být zachováno jednoleté období odkladu. Granulovaná síra může být také použita, i když jsou rostliny již vysazeny, ale jednorázová aplikace nesmí překročit 100 g/10 m2. Obvykle se používá k okyselení půdy, zejména pod borůvky, rododendrony nebo azalky.

  Granulovaná síra se také používá ve sklenících a v tunelových fóliovnících při dezinfekci. Aplikace se provádí bezprostředně po skončení vegetačního období s plynem oxidem siřičitým. Síra by měla být smíchána s dusičnanem draselným nebo manganistanem draselným. Směs by měla být ve sklenících nebo tunelových fóliovnících rozdělena rovnoměrně na kovových deskách nebo tácech. Nejdříve se zapalí sírná směs, která se nachází nejdále od vchodu. Tento proces by měl být prováděn při teplotě 20 stupňů. Vyvětrání místnosti by mělo proběhnout po 24 hodinách od vypálení.

  Aplikovaná dávka by měla být 15 g na metr krychlový. Výpary ze síry jsou jedovaté, a proto během aplikace nezůstávejte ve skleníku.

  V našem
  článku na blogu si můžete přečíst návod, jak vypudit kunu z půdních prostor pomocí granulované síry.

  Parametry kvality granulované síry
  Vzhled (tvar): granule, kuličky
  Barva: žluto-hnědá
  Obsah síry: ne méně než 99%.
  Frakční granulace:
  Třída zrna nad 0,5 mm do 6,3 mm, ne méně než 90%.
  Prosévání 0,5 mm a třída zrna nad 6,3 mm 10 mm, ne více než 10%.

  Pokyny o nebezpečnosti:
  H315 Dráždí kůži.

  Pokyny pro bezpečné zachazení:
  P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
  P302+P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody.
  P332+P313 Při podráždění kůže: vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  KOS-00013