Síran sodný bezvodý 25 kg   (KOS-00031)

Bezvodý síran sodný technický 25 kg je anorganická chemická sloučenina se vzorcem Na2SO4.

Jedná se o bílý krystalický materiál s hygroskopickými vlastnostmi, kosočtvercovou nebo šestihrannou strukturou. Síran sodný je široce používán v celulózo-papírenském průmyslu, sklářském průmyslu, při výrobě barev, barviv, pracích prášků, detergentů, dále ve farmacii, koželužství, teplárnách a elektrárnách a úpravě vody.
Predajná cena s DPH / ks
650,00 CZK
Síran sodný je anorganická chemická sloučenina, sůl kyseliny sírové a hydroxidu sodného. Má bezvodou nebo hydratovanou formu - heptahydrát a dekahydrát. V přírodě se vyskytuje jako velmi vzácný minerál thenardit. Jednou z metod získávání síranu sodného je Mannheimský proces založený na reakci chloridu sodného s kyselinou sírovou. Má širokou škálu chemických vlastností používaných v mnoha průmyslových odvětvích.

Ve sklářském průmyslu se používá jako pomocný prostředek při výrobě skla. I malé množství této látky vyvolává jasně viditelné účinky: zlepšuje tavení, eliminuje tvorbu alkalických bublin a usazování roztavené hmoty.
Bezvodý síran sodný se díky svým širokým vlastnostem podílí na procesu tvorby papíru. Pomáhá oddělit celulózu od matečného louhu.

Tento prostředek se také přidává do různých produktů, příkladem takového použití jsou prací prášky, barvy, barviva, fixátory nebo vývojky. Tento materiál se používá i v lékařství jako tzv Glauberova sůl.

Chemický vzorec: Na2SO4
Obsah hlavní složky (Na2SO4) min. 99,6 %
Číslo CAS: 7757-82-6
Molární hmotnost 142,04 g/mol g
Forma: pevná
Zápach: bez zápachu
pH: 5-9
Teplota tání: 884-888 °C
Bod varu: údaje nejsou k dispozici
Teplota samovznícení: nelze použít
Bod vzplanutí: nelze použít
Objemová hmotnost: cca 1200-1700 kg/m3
Rozpustnost ve vodě: 200 g/l (20°C)
Hygroskopická surovina, chraňte před vlhkostí
Dostupnosť:
Na sklade
Č. tovaru:
KOS-00031
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166