DRAGON Wood glue D2 20ml lepidlo na dřevo   (DKDR020_BL_INT1)

Vysoce kvalitní, jednosložkové, na bázi disperze polyvinylacetátu. Bez organických rozpouštědel. Třída odolnosti proti vodě: D2. Bezbarvé po zaschnutí. Použití v interiéru. Doba tuhnutí: Odolné proti vlhkosti. Vysoce kvalitní. Bez rozpouštědel.
Prodejní cena s DPH / ks
32,00 Kč
Návod k použití:
1. Lepené prvky je třeba důkladně očistit a odmastit acetonem. Odstraňte staré zbytky barvy.
2. Práce by měly být prováděny při teplotě od + 10 ° C do + 30 ° C (teplota vzduchu, podklad a lepené prvky).
3. Relativní vlhkost vzduchu by měla být mezi 40% a 70%. Lepené dřevo by mělo být suché s obsahem vlhkosti 8% až 12%.
4. Naneste tenkou vrstvu lepidla na jeden ze spojovaných povrchů, spojte lepené prvky dohromady a pevně přitlačte. Odstraňte přebytečné lepidlo.
5. Spoj získá plnou mechanickou pevnost přibližně po 24 hodinách.
6. Po dokončení práce obal těsně uzavřete.
7. Špinavé nástroje a čerstvé skvrny očistěte vodou. Zaschlé skvrny je třeba po namočení v teplé vodě odstranit mechanicky.

EUH208: Obsahuje reakční směs 5-chlor-2-methyl-2h-isothiazol-3-onu a 2-methyl-2h-isothiazol-3-onu (3: 1), 1,2 benzisothiazol-3 (2H) -onu . Může vyvolat alergickou reakci
EUH210 - Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání.

Přepravujte a skladujte při teplotě od + 10 °C do + 30 °C. Chraňte před dětmi. Dodržujte způsob použití a poznámky na blistru. Během prací a po jejich dokončení místnost intenzivně větrejte, dokud nezmizí charakteristický zápach. Není určen k použití na povrchy, které přicházejí do přímého styku s potravinami. Před aplikací zkontrolujte působení lepidla na lepené prvky. Chraňte před mrazem. Zmrazené lepidlo trvale ztrácí své vlastnosti. Lepidlo není konstrukční lepidlo, není určeno k přenosu významných namáhání. Nelepí se na PP, PE, PTFE.
Dostupnost:
Skladem
Č. zboží:
DKDR020_BL_INT1
Prodejce:
Mail
info@distripark.cz
Telefon
558769166