H2O POOL 5l   (HO-700105)

Bezchlórový dezinfekční přípravek H2O POOL 5 l je nejnovější a nejúčinnější tekutý přípravek na dezinfekci a hygienické zabezpečení vody v domácích bazénech, a to jak krytých, tak nekrytých. Tento výjimečný produkt má výrazný a dlouhodobý účinek proti mikroorganismům a řasám, což zajišťuje, že voda v bazénu zůstává čistá a zdravá.

H2O POOL je koncentrovaný, takže je velmi účinný a zároveň šetrný k životnímu prostředí. Jeho použití je velmi snadné a není třeba používat další prostředky na úpravu vody.
Prodejní cena s DPH / ks
1 349,00 Kč
Přípravek H2O POOL zajišťuje, aby voda v bazénu zůstávala průzračná a čistá, což zlepšuje celkový vzhled bazénu. Díky tomu si můžete plně užívat koupání v krásně udržovaném bazénu.

H2O POOL je perfektní volbou pro každého majitele bazénu, který chce mít vodu v bazénu v perfektní kondici, a to bez zbytečného námahy a ztráty času. Tento novodobý přípravek je naprosto nezbytný pro každého, kdo chce mít svůj bazén v ve výborném stavu.

Bezpečnost a první pomoc:

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16) benzyl(dimethyl)amonium chlorid 0,150 g/100 g

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

V příloze naleznete návod k použití.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
HO-700105