H2O WHIRLPOOL 3 l   (HO-700503)

Bezchlórový dezinfekční přípravek do vířivky H2O WHIRLPOOL 3 l je inovativní kvalitní polymerový tekutý koncentrát, který byl speciálně vyvinut pro dezinfekci a hygienické zabezpečení vody ve všech druzích vířivek.

Tento přípravek je velmi účinný v boji proti mikroorganismům a řasám a zajistí vám tak krystalicky čistou vodu ve vaší vířivé vaně. Díky svému silnému a dlouhodobému účinku poskytuje H2O WHIRLPOOL maximální ochranu proti bakteriím a jiným mikroorganismům, a to bez použití chloru. Tento produkt je šetrný k vaší kůži a očím a zanechává vodu ve vaší vířivé vaně svěží a příjemně vonící. S H2O WHIRLPOOL si můžete užít relaxaci ve své vířivé vaně bez obav o kvalitu vody.
Prodejní cena s DPH / ks
1 479,00 Kč
Výhody používání H2O WHIRLPOOL

  • je vysoce účinný v boji proti mikroorganismům a řasám, což zajišťuje krystalicky čistou vodu ve vaší vířivé vaně
poskytuje maximální ochranu proti bakteriím a jiným mikroorganismům, a to bez použití chloru
  • je šetrný k vaší kůži a očím, takže můžete relaxovat ve své vířivé vaně bez obav o své zdraví
zanechává vodu ve vaší vířivé vaně svěží a příjemně vonící
  • je snadno použitelný a aplikuje se přímo do vody ve vaší vířivé vaně
  • je velmi úsporný, protože je tekutý a koncentrovaný
  • je navržen tak, aby poskytoval dlouhotrvající ochranu a účinek
  • nepoškozuje materiál vaší vířivé vany

Bezpečnost a první pomoc

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.
Obsahuje: méně než 5% neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky
Účinná látka: alkyl(C12-C16)benzyl(dimethyl)amonium-chloridy 0,10g/100g.

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

Návod k použití naleznete v příloze.
Dostupnost:
Skladem
Č.zboží:
HO-700503