TopMeister Stein Extra - impregnace vápenec, travertin   (TMN-0005M)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytváří efekt lotosového květu

TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
Prodejní cena s DPH / ks
od  415,00 Kč
Přípravek TopMeister Stein Extra je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci vápence a travertinu. Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěný vápenec či travertin je účinně chráněn proti pronikání vody a nečistot, díky níž si zachovává svůj původní vzhled.

Nechali jsme otestovat přípravek TopMeister Stein na pískovec v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

TMN-0001-004

Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Výsledky testů naleznete v sekci přílohy. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9%, po aplikaci 4,1% tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

POUŽITÍ VÝROBKU:
 • fasádní desky
 • terasové dlaždice
 • prvky oplocení
 • architektonické detaily
 • další výrobky z vápence a travertinu

VYDATNOST:
vydatnost cca 10-15 m2 na 1 litr přípravku

ÚČINNOST PŘÍPRAVKU:
36 - 48 měsíců v závislosti na používání ošetřeného povrchu.

NÁVOD K POUŽITÍ:
Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, měly by být chráněny například ochrannou fólií. DOPORUČENÍ: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky s jiným složením.

Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosférickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C.

Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.


BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 Při styku s kůží: omyjte velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: několik minut opatrně oplachujte vodou, vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno; pokračujte ve vyplachování.
Č.zboží:
TMN-0005M
Č.zboží
Název zboží
Stručný popis
Dostupnost Mj Sleva Prodejní cena s DPH
TMN-0005
Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytváří efekt lotosového květu

 • TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Skladem ks 200,00 Kč
  TMN-0006
  Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci vápence a travertinu

 • dlouhodobě chrání před nečistotami až 4 roky
 • usnadňuje čištění povrchu
 • chrání proti růstu mechu
 • na povrchu vytváří efekt lotosového květu

 • TopMeister Stein Extra je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Skladem ks 800,00 Kč