TopMeister Beton - impregnace beton 5l   (TMN-0012)

Profesionální hydrofobizační nano přípravek na impregnaci betonových dlažebních kostek

 • účinně chrání před nečistotami až na 2 roky
 • usnadňuje čištění dlažebních kostek
 • chrání před růstem mechu
 • odpuzuje vodu i oleje (na povrchu vytváří lotosový efekt)

 • TopMeister Beton je dostupný v balení:
 • láhev 1 l
 • kanystr 5 l
 • Prodejní cena s DPH / ks
  690,00 Kč
  Přípravek TopMeister Beton je profesionální nano přípravek nové generace určený k ochraně a impregnaci:

 • betonových dlažebních kostek
 • obrubníků
 • dlaždic
 • plotů z prefabrikovaného betonu

 • Díky speciálně zvoleným složkám ve zvýšené koncentraci a nanočásticím vytváří impregnant ochranný povlak na povrchu a proniká do materiálu až do hloubky více než 10 milimetrů. Takto zajištěná betonová dlažba je účinně chráněna před pronikáním vody a nečistot, a díky ní si zachovává svůj původní vzhled.

  Přípravek z řady TopMeister STEIN na pískovec jsme nechali v akreditované Zkušební laboratoři výzkumného centra hornin. Tato laboratoř spadá pod Vysokou školu báňskou - Technickou univerzitu v Ostravě.

  TMN-0001-004

  Zkouška byla provedena na velmi známém a v ČR hojně používaném Hořickém pískovci, který má vysokou nasákavost a hraniční mrazuvzdornost. Na polovinu připravených vzorků byl aplikován 1 nátěr (štětcem) TopMeisteru a následně byly porovnány následující vlastnosti:


 • Objemová hmotnost - téměř nezměněna před i po aplikaci 1918 kg.m-3
 • Nasákavost vodou - bez aplikace 8,9 %, po aplikaci 4,1 % tj. více než 50% snížení po aplikaci TopMeisteru, navíc znatelná vodoodpudivost.
 • Pevnost v prostém tlaku - bez aplikace 23,5 MPa, po aplikaci 34,6 MPa znatelný nárůst pevnosti po aplikaci TopMeisteru.
 • Pevnost v prostém tlaku po 24 cyklech zmrazování - bez aplikace 20,3 MPa, po aplikaci 25,3 MPa (i po 24 zmrazovacích cyklech stále vyšší výsledná pevnost než původní pevnost pískovce).

 • POUŽITÍ VÝROBKU:
 • betonové dlažební kostky, zámková dlažba
 • prefabrikované betonové ploty
 • obrubníky, dlaždice
 • betonové prvky malé architektury
 • betonové podlahy

 • VYDATNOST:
  1 litr přípravku vystačí na plochu 7-15 m2 v závislosti na pórovitosti betonu.

  DOBA OCHRANY:
  2 roky v závislosti na stupni používání a povětrnostních vlivech.

  NÁVOD K POUŽITÍ:
  Impregnaci provádíme na čistém a suchém povrchu. Je nutné odstranit všechny druhy nečistot (řasy, mechy, skvrny po různých typech tekutin apod.). Prvky a povrchy, které nebudou impregnovány a jsou v bezprostřední blízkosti, by měly být chráněny například ochrannou fólií. Doporučení: Naneste malé množství impregnace, aby nedošlo k tvorbě "kaluží". Nepoužívejte na povrchy chráněné přípravky s jiným složením.

  Před aplikací impregnace doporučujeme vyzkoušet její působení na malé ploše impregnovaného povrchu.

  Impregnace by měla být aplikována bez ředění zahradním postřikovačem. Můžete také použít váleček nebo štětec k nanášení nebo ponořit předmět do přípravku. Po aplikaci nechte vyschnout. Chraňte před atmosferickými srážkami po dobu přibližně 6 hodin. Nepoužívejte během deště nebo silného větru. Používejte při teplotě 5-25 °C

  SLOŽENÍ:
  sloučeniny organokřemičitanů <8 %, hydroxid draselný <0,5 %, voda

  Bezpečnost a skladování: Měly by být uplatňovány základní zásady ochrany zdraví a bezpečnosti. Výrobek by měl být skladován těsně uzavřený, mimo dosah dětí a zvířat. Zabraňte kontaktu přípravku s pokožkou a očima. Před použitím přečtěte si bezpečnostní list přípravku. Uchovávejte při teplotě 5-30 °C.

  BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí, H315 Dráždí kůži, P102 Uchovávejte mimo dosah dětí, P302 + P352 V případě kontaktu s pokožkou: omýt velkým množstvím vody. P305 + P351 + P338 Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  Dostupnost:
  Skladem
  Č. zboží:
  TMN-0012