Louh sodný, hydroxid sodný (vodný roztok 49 - 51%), IBC kontejner 1200 kg   (KC-00004R)

Hydroxid sodný (NaOH), vodný roztok 49-51% čistá hmotnost 1 150 kg - jinak louh sodný.

Má mycí a dezinfekční vlastnosti. Louh sodný je nebezpečná látka, dodržujte bezpečnostní opatření. Nabídka výhradně pro firmy. Přejděte do velkoobchodní sekce B2B.


koupit zde
Dostupné na B2B
Použití:
Louh sodný (vodný roztok hydroxidu sodného) patří mezi základní chemické suroviny, které mají použití téměř ve všech průmyslových odvětvích. Hlavním odběratelem louhu sodného je stavební průmysl, který výrobek používá během:

 • procesu získávání vodního skla z křemene, který je vysoce kvalitní složkou silikonových lepidel a barev
 • výroby titanové běloby, která tvoří jednu ze základních složek barev
 • výroby syntetických barviv
 • procesu vytváření speciálních povrchově aktivních látek pro stavebnictví a konstrukční průmysl jako:
 • nosič sodíku v procesu syntézy speciálních, iontových povrchově aktivních prostředků, katalyzátor (reagent) procesu ethoxylace a propoxylace, neutralizátor (reagent) v procesu sulfonace
 • koncové etapy procesu výroby přísad do plastických hmot používaných např. ve stavebnictví jako neutralizační faktor
 • výroby příměsí do betonu a cementových malt (superplastifikátorů, disperzantů) jako neutralizační látka

Jiná použití louhu sodného:
 • syntéza různých organických a neorganických sloučenin (např. jako surovina (nosič sodíku) pro výrobu iontových povrchově aktivních prostředků)
 • průmysl papíru a celulózy (drcení, odstraňování ligninu, bělení celulózové hmoty a procesy čištění odpadních vod)
 • procesy získávání hliníku z bauxitu
 • výroba mýdel a čisticích prostředků
 • neutralizace kyselých proudů a čištění výfukových plynů z kyselých složek
 • textilní průmysl - zpracování bavlny, barvení syntetických vláken (například nylon nebo polyester)
 • procesy čištění vody
 • výroba barviv, bělidel
 • získávání umělého hedvábí
 • výroba gumy a regenerace kaučuku
 • těžební průmysl
 • rafinace ropy a minerálních olejů
 • jako laboratorní činidlo


 • louh sodný, vodný roztok, třída S
 • nebezpečná látka
 • dodržujte bezpečnostní opatření
 • výrobek není dostupný pro soukromé potřeby
 • nabídka určena výhradně pro firmy

Skladování:
Rozsah teplot, ve kterých vlastnosti výrobku nepodléhají změnám: +10 °C až +60 °C, trvanlivost - bez omezení pro správně skladovaný výrobek. Při teplotách nižších než +10 °C může výrobek tuhnout, návrat do tekutého skupenství nemění fyzikální a chemické vlastnosti suroviny a není důvodem pro reklamaci.

Bezpečnostní opatření
ADR Produkt

Skupina balení: II
UN 1824

Výrazy označující druh ohrožení:
H290 Může způsobovat korozi kovů.
H314 Způsobuje vážná popálení kůže a poškození očí.

Výrazy uvádějící bezpečnostní opatření:
Všeobecné:
Nevdechujte prach/kouř/plyn/mlhu/páry/rozprášenou tekutinu.

Prevence:
Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranu očí/ochranu obličeje.

Reakce:
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ POKOŽKY (nebo vlasů): Okamžitě odstraňte/ svlékněte znečištěný oděv. Opláchněte kůži proudem vody/ sprchou.
V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrně proplachujte vodou po dobu několika minut. Sundejte kontaktní čočky, pokud je máte a dají se snadno odstranit. Dále oplachujte. Okamžitě volejte CENTRUM OTRAV nebo lékaře.

Č. tovaru:
KC-00004R
Predajca:
INFOLINKA
INFOLINKA
Mail
info@distripark.cz
Telefón
558769166