Síran hořečnatý, hořká sůl, hnojivo distripark 5 kg   (CCH-0001-K)

Síran hořečnatý 5 kg - krystalická hořká sůl (MgSO4), velmi dobře se rozpouští ve vodě. Využívá se k hnojení jehličnanů, koniferů a ostatních stromků a keřů. V nabídce i 25 kg balení.

Obsah živin:

16 % MgO - ve vodě rozpustný oxid hořečnatý
32 % SO3 - ve vodě rozpustná síra
Predajná cena s DPH / ks
150,00 CZK
Síran hořečnatý neboli hořká sůl je hořečnaté hnojivo určené pro přihnojování rostlin během vegetace s aplikací postřikem roztoku na list. Vhodné pro zeleninu, ovocné stromy a stromky, konifery, jehličnany, okrasné rostliny a vinné révy.

Hořká sůl je účinné hořečnaté hnojivo určené pro okamžité doplnění hořčíku ve výživě rostlin během vegetace. Hořčík je důležitý prvek výživy, ovlivňující příjem a využití půdní zásoby fosforu, ovlivňuje vybarvení a vzhled okrasných jehličnanů a konifer. Jeho nedostatek se projevuje zejména u jabloní a vinné révy místním žloutnutím listů s následným poškozením a snížením úrody plodů, neatraktivním vzhledem a poruchami růstu okrasných jehličnanů, konifer.


 • ovoce (do tvorby plodů) 2 až 3 krát v 2 % roztoku
 • vinná réva (po odkvětu) 1 až 2 krát v 3-5 %
 • konifery 1 až 2 krát v 2-3 %
 • zelenina - v období max. přírůstků 1 až 2 krát v 2-3 %
 • brambory (do květu) 1 až 2 krát v 2-3 %
 • luskoviny 1 až 2 krát v 5 %

 • (200 g, 300 g resp. 500 g hnojiva hořké soli rozpuštěním v 10 litrech vody poskytne 2%, 3% resp. 5% roztok)

  Aby rostliny netrpěly nedostatkem hořčíku, doporučujeme stejnoměrně rozhodit asi 50 g/m2 a lehce zapravit do půdy (tato dávka je dostačující pro malé stromky a keře). Pro větší zahradní stromy a rostliny, stejně tak jako pro jehličnany vyšší než 2 m, lze dávku zvýšit až na 200 g/m2. Pro zálivkové hnojení (ke kořenům) doporučujeme dávku 8 - 20 g na 1 litr vody. Pro listové hnojení (postřikem na list) doporučujeme dávku 5 - 15 g na 1 litr vody. Zálivku nebo postřik provádíme v ranních nebo večerních hodinách, kdy sluneční záření není tak silné. Při silných příznacích nedostatku hořčíku může být uvedené dávkování až zdvojnásobeno.


  Další informace

 • číslo CAS 10034-99-8
 • číslo ES 231-298-2
 • Chemický vzorec MgSO4·7H2O
 • Molární hmotnost 246,48 g/mol
 • Vzhled bílý krystalický prášek
 • Zápach: Bez zápachu
 • pH 6,5 (vodný roztok, 25°C)
 • Teplot tání/tuhnutí 25°C
 • Hustota 2,66 g/cm3
 • Rozpustnost ve vodě 360 g/l (20°C )
 • Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  CCH-0001-K