IMPREGNACE WAX na koženou obuv 200 ml krém (2v1) + aplikační houbička   (NPT-019)

Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce zvláční a vyživí vaši obuv z pravé kůže a ochrání ji před popraskáním, vlhkem a znečištěním. Stačí jediný stisk spreje.

Se sprejem INPRODUCTS budou vaše kožené boty jako ze škatulky. Tekutý vosk lícovou kůži zvláční a dodá jí potřebné látky, vrstva křemíkových nanočástic ochrání obuv před znečištěním a solí a nepustí k vašim chodidlům vlhkost. S přípravkem INPRODUCTS bude vaše kožená obuv vypadat vždy skvěle - a ještě několikanásobně prodloužíte její životnost.
Predajná cena s DPH / ks
329,00 CZK
Proč použít impregnaci na koženou obuv?
 • Zvláční kůži a zabrání jejímu popraskání
 • Zamezí ulpívání nečistot
 • Zvyšuje odolnost proti posypové soli
 • Obnovuje vzhled a chrání proti UV záření

 • S impregnací ochráníte všechny typy kožených bot:
 • společenskou obuv
 • dámské kozačky
 • motorkářskou obuv
 • mokasíny
 • pohorky a sportovní boty
 • armádní a policejní obuv

 • Přípravek INPRODUCTS nanášejte na vyčištěnou, suchou obuv. Před použitím sprej důkladně protřepejte.

  Roztok nanášejte souvislou vrstvou ze vzdálenost 10 až 15 cm. Po aplikaci jej nechte 5 minut a vetřete jej do kůže bot přiloženou houbičkou.

  Aplikaci (nanesení a vetření roztoku) po 15 minutách ještě jednou zopakujte.
  Po druhém nanesení vyčkejte 24 hodin - během této doby se na kůži vytvoří ochranná křemíková vrstva. Během schnutí umístěte obuv mimo dosah slunečních paprsků, do větraných prostor o teplotě 10 až 35 °C. Schnutí nijak neurychlujte!

  Nádobku s roztokem skladujte při teplotách 3 až 30 °C a mimo přímé slunečních záření. Při poklesu teploty pod 3 °C a zamrznutí roztoku může dojít k jeho znehodnocení.

  Objem: 200 ml
  Spotřeba: 25 až 50 ml na 1 m2
  Obal: Mechanický sprej
  Pojistka: Ano
  Technické vlastnosti: Zachování ochrany proti vodě, nečistotám a soli (dle intenzity nošení obuvi), dlouhodobá výživa a zvláčnění materiálu.
  Složení: Směs modifikovaných, křemíkových nanočástic a vosku, funkcionalizovaný polymer, ethanol, kyselina octová.
  V balení: 200 ml roztoku, pěnová houbička s vrstvou z umělé jelenice

  Standardní věty o nebezpečnosti:
  H315 Dráždí kůži.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

  Pokyny pro bezpečné zacházení:
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle.
  P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
  P321 Odborné ošetření (viz instrukce na tomto štítku).
  P332 + P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou
  pomoc/ošetření.
  Dostupnosť:
  Na sklade
  Č. tovaru:
  NPT-019
  Č. tovaru Názov tovaru Dostupnosť Cena/MJ
  NPT-020
  IMPREGNACE WAX na kožené oděvy 200 ml krém (2v1) + aplikační houbička - Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce zvláční a vyživí oblečení a doplňky z pravé kůže a ochrání je před popraskáním a znečištěním. Stačí jediný stisk spreje.
  Sprej INPRODUCTS až na 3 měsíce zvláční a vyživí oblečení a doplňky z pravé kůže a ochrání je před popraskáním a znečištěním. Stačí jediný stisk spreje.
  Na sklade 349,00 CZK s DPH/ks
  Predajca:
  INFOLINKA
  INFOLINKA
  Mail
  info@distripark.cz
  Telefón
  558769166